Céges bankszámlát nyitna, vagy pályázatot adna be?

Válassza a megfelelő cégdokumentum típust!
 Tovább

Miért várna a cégdokumentumra?

1 percen belül, online fizethet !
 Tovább

Miért állna sorban?

Akár 3 perc múlva megkapja emailben a cégkivonatát !
 Tovább

Társasági szerződés minta

Letölthető társasági szerződés, alapító okirat

A Cégtaláló egyedüláll szolgáltatása a társasági szerződés, alapító okirat letöltés-


A letölthető társasági szerződés adattartalma

 

A gazdasági társaság a tagok szerződéses kapcsolata, ezért a gazdasági társaság alapításához társasági szerződés (alapító okirat) szükséges.

A társasági szerződés hosszú távon keresztül meghatározza a tagok egymáshoz való viszonyát. A társaság külső kapcsolataiban, un. harmadik személy vonatkozásában szintén lényeges, illetve az lehet a felek megállapodása, ezért a törvény kötelezően előírja, és ez által érvényességi kellékké teszi a társasági szerződés írásba foglalását.A tagok a társasági szerződés tartalmát – a törvény keretei között – szabadon állapítják meg.

A társasági szerződésnek tartalmaznia kell:

  • a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét;
  • a gazdasági társaság tagjait, cégnevük és székhelyük feltüntetését, a gazdasági társaság tevékenységi körét;
  • a társaság jegyzett tőkéjét, a jegyzett tőkerendelkezésre bocsátásának módját és idejét.
  • a cégjegyzés módját;
  • a vezető tisztségviselők nevét, lakóhelyét;
  • a gazdasági társaság időtartamát, ha a társaságot meghatározott időre alapítják.

Ezeken kívül mindazokat a lényeges adatokat, amit a törvény az egyes gazdasági társasági formáknál kötelezően előírt. A törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek mértékét; a teljes egészében be nem fizetett pénzbetétek befizetésének módját és esedékességét; az első ügyvezetőt, több ügyvezető esetén a képviselet módját; a cégjegyzés módját; felügyelő bizottságkötelező létrehozása esetén az első felügyelő bizottság tagjait; könyvvizsgáló kötelező választása esetén az első könyvvizsgáló

 


Társasági szerződés, alapító okirat szállítási ideje

A sikeres fizetést követően 2 munkanapon belül email-ben, PDF formátumban kézbesítjük.


Társasági szerződés minta

Az egyes cégek társasági szerődése, alapító okirata felépítésben és tartalomban eltérhet egymástól.

Társasági szerződés minta (teljes) megnyitása új ablakban

A közelítéshez, távolításhoz tartsa lenyomva a bal egérgombot és tolja előre, húzza hátra az egeret!

Rendeljen most társasági szerződést, melyhez először keressen a cégre a fenti keresővel!