Társasági szerződés minta. Letölthető társasági szerződés, alapító okirat

Letölthető társasági szerződés, alapító okirat

A Cégtaláló egyedüláll szolgáltatása a társasági szerződés, alapító okirat letöltés-


A letölthető társasági szerződés adattartalma

A gazdasági társaság a tagok szerződéses kapcsolata, ezért a gazdasági társaság alapításához társasági szerződés (alapító okirat) szükséges.

A társasági szerződés hosszú távon keresztül meghatározza a tagok egymáshoz való viszonyát. A társaság külső kapcsolataiban, un. harmadik személy vonatkozásában szintén lényeges, illetve az lehet a felek megállapodása, ezért a törvény kötelezően előírja, és ez által érvényességi kellékké teszi a társasági szerződés írásba foglalását.A tagok a társasági szerződés tartalmát – a törvény keretei között – szabadon állapítják meg.

A társasági szerződésnek tartalmaznia kell:

  • a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét;
  • a gazdasági társaság tagjait, cégnevük és székhelyük feltüntetését, a gazdasági társaság tevékenységi körét;
  • a társaság jegyzett tőkéjét, a jegyzett tőkerendelkezésre bocsátásának módját és idejét.
  • a cégjegyzés módját;
  • a vezető tisztségviselők nevét, lakóhelyét;
  • a gazdasági társaság időtartamát, ha a társaságot meghatározott időre alapítják.

Ezeken kívül mindazokat a lényeges adatokat, amit a törvény az egyes gazdasági társasági formáknál kötelezően előírt. A törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek mértékét; a teljes egészében be nem fizetett pénzbetétek befizetésének módját és esedékességét; az első ügyvezetőt, több ügyvezető esetén a képviselet módját; a cégjegyzés módját; felügyelő bizottságkötelező létrehozása esetén az első felügyelő bizottság tagjait; könyvvizsgáló kötelező választása esetén az első könyvvizsgáló


Társasági szerződés, alapító okirat szállítási ideje

A sikeres fizetést követően 2 munkanapon belül email-ben, PDF formátumban kézbesítjük.


Társasági szerződés minta

Az egyes cégek társasági szerődése, alapító okirata felépítésben és tartalomban eltérhet egymástól.

Társasági szerződés minta (teljes) megnyitása új ablakban

A közelítéshez, távolításhoz tartsa lenyomva a bal egérgombot és tolja előre, húzza hátra az egeret!

Társasági szerződés minta (részlet)

Rendeljen most társasági szerződést, melyhez először keressen a cégre a fenti keresővel!

Közhiteles papíralapú dokumentumok és elektronikus társasági szerződések teljesítése 2019.08.08—2019.08.23 között szünetel!!!

2019.08.08-án csütörtök 12:00 óra és 2019.08.23 között beérkező és e-mailben visszaigazolt megrendeléseket 2019.08.27-én, kedden szállítjuk vagy küldjük meg e-mailben, futáros kiszállítás esetén délután 14-17 óra között, postai kézbesítés esetén, ugyancsak a tárgynapon kerül postázásra a küldemény (elsőbbséggel).

Az online cégkivonat, E-hiteles, E- közhiteles cégkivonat, Cégminősítés, Cégtörténet (cégmásolat), Névjegy, Mérleg, letöltés zavartalanul működik.

Cégkivonat típusok

Céges bankszámlát nyitna, vagy pályázatot adna be?
Válassza a megfelelő cégdokumentum típust!
Fizetési lehetőségek
Miért várna a cégdokumentumra?
1 percen belül, online fizethet!
Szállítási idő
Miért állna sorban?
Akár 3 perc múlva megkapja emailben a cégkivonatát!

Kapcsolat

Cégbíróság.com
Tel: 06-1-225-7603
E-mail: cegtalalo@cegtalalo.hu
A Cégbíróság oldalt a Voxinfo Kft üzemelteti.